NEWS

26-05-2021

GREEN COMPANY COMPLETED HAND-OVER INTO USE OPERATION FOR SWTP LOC THINH 1 FARM

On day 26/04/2021 Green company completed hand over and into use operation for Supply water treatment phant for Loc Thinh 1 Sow farm ( 72.000 sows) at Binh Phuoc province. Invesment by Japfa comfeed Viet Nam Co.LTD, The capacity of supply water treatment plant is 400m3/day. Water supply for the supply water treatment plant is rain water and wastewater after treatment by WWTP meet QCVN62:2016-BT...

26-05-2021

Green company has signing contact with BAF company for SWTP 500m3/day for Binh Thuan 1 farm

On day 21/05/2021 Green company has signing the contact with BAF company for " Designer and equipments intallation and operation hand - over" of The supply water treatment plant for project' Binh Thuan 1 farm at Duc Linh district, Binh Thuan province.

08-05-2021

Green company has signing contact with Anh Vu Phu Yen company for WWTP 400m3

On day 26/04/2021 Green company has signing the contact with Anh Vu Phu Yên company for " Designer and construction and equipments intallation and operation hand - over" of The waster water treatment plant for project' The center Phu Yen parent pig at Song Hinh district, Phu Yen province.

08-05-2021

Green company has signing contact with Anh Vu Phu Yen company for SWTP 400m3/day

On day 26/04/2021 Green company has signing the contact with Anh Vu Phu Yen company for " Designer and construction and equipments intallation and operation hand - over" of The supply water treatment plant for project' The center Phu Yen parent pig at Song Hinh district, Phu Yên province.

06-03-2021

Green company has signing contact with My Da company for Waste water treatment plant of porker farm

On day 01/03/2021 Green company has signing the contact with My Da company for " Designer and supplier and equipments intallation and operation hand - over" of The waste water treatment plant 650 m3/day for porker farm 48.000 at Binh Phuoc province.

06-03-2021

Green company has signing contact with My Da company for supply water treatment plant of porker farm

On day 01/03/2021 Green company has signing the contact with My Da company for " Designer and supplier and equipments intallation and operation hand - over" of The supply water treatment plant for porker farm 48.000 at Binh Phuoc province.

10-12-2020

Green company has signing contact with Japfa company for supply water treatments plant 400m3/day

On day 23/11/2020 Green company has signing the contact with Japfa company for " Designer and construction and equipments intallation and operation hand - over" of The supply water treatment plant for Loc Thinh 1 sow farm at Binh Phuoc province.

20-08-2018

Green vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế và thi công HTXLNT trang trại Anh Khải Ký

Ngày 06/9/2018, Green vừa ký thành công hợp đồng Gói thầu thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải trang trại chăn nuôi Anh Khải Ký tại Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.